Rendkívüli zárvatartás.


2024. május 27. és május 31. között ZÁRVA tartunk. Az ügyfélszolgálat, a személyes átvét és a postázás szünetel.
Az utolsó postára adási határidő és személyes átvét május 24. (péntek).
Ezt követően a megrendeléseket 2024. június 3-án kezdjük feldolgozni.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen webhelyet

Soós Norbert E.V.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Báthori utca 10.
Nyilvántartási szám: 31688691
Nyilvántartásba vevő hatóság: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Békéscsaba
Adószám: 66098065-2-24
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66737/2013

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti, aki aláveti magát az alábbi tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) alapján, az érintettel (jelen esetben a weboldal használóval, a továbbiakban: Felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

A Felhasználót az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire.

A tájékoztatás az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával történik meg:

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.tortacenter.hu weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) adatkezelését szabályozza. A tájékoztató elérhető a https://www.tortacenter.hu/?p=adatvedelmi_nyilatkozat oldalon.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A weboldal működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

A weboldal használata (regisztráció/vásárlás) során keletkező adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
E-mail cím Felhasználó azonosítása, kapcsolattartás.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos bejelentkezéshez.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához.
Számlázási cím A szabályszerű számla kiállításához.
Telefonszám Kapcsolattartás a számlázással és szállítással kapcsolatban.
Adószám Megadása opcionális. Cégek vállalkozások részére a szabályszerű számla kiállításához.
Számlázási cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
Vásárlás időpontja Informatikai művelet végrehajtása.
Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi vásárló érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok módosítását Felhasználó a profiljába bejelentkezve (a Kosárban) tudja módosítani. Az adatok törlését a következő módokon tudja kezdeményezni:
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

További adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: vásárolt termékek kiszállítása, fuvarozás.
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: MPL Magyar Posta Logisztika Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefon: (06-1) 333-7777
ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám/email.
Az érintettek köre: A szállítást kérő valamennyi Felhasználó érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szállítás/átadás lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookie-k (sütik) kezelése

Tájékoztatjuk, hogy jelen Weboldal az elérhető szolgáltatások (vásárlás) és beállítások biztosításához, valamint a honlap látogatottságának figyelemmel kíséréséhez cookie-kat (a továbbiakban: Süti) használ.
A Süti egy olyan kisméretű adategyüttes, amit a Weboldal szervere küld a Felhasználó eszközére. A Süti a Felhasználó számítógépének, telefonjának vagy táblagépének böngészőprogramjában eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja. A Sütit más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A Sütik tájékoztatást nyújtanak a Felhasználó webhely használatával kapcsolatos szokásairól. A Sütit az Adatkezelő szolgáltatások üzemeltetéséhez, úgymint vásárlás lebonyolítása, valamint adminisztratív célra használja, mint a Weboldal látogatottságának mérése. Egy Süti sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára a Felhasználó e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A Sütik önmagukban a Felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.
Amennyiben nem kívánja elfogadni a Weboldal Süti használatát, akkor a webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa a Sütik elhelyezéséről, illetve meg is tilthatja azok elhelyezését.
A vásárlás letiltott Sütik esetén - annak informatikai jellegéből fakadóan - nem lehetséges.

Sütik jóváhagyása: A Weboldal böngészésének megkezdésekor, a főoldal betöltődésekor felugró ablakban figyelmeztetjük Felhasználót a Sütik használatára.

A Sütik típusai: A Sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes, ideiglenes vagy munkamenet Sütik (session cookie), vagy állandó (persistent cookie) Sütik. Megkülönböztetünk az első féltől (belső), illetve a harmadik féltől származó (külső) Sütiket.

A böngészés ideje alatt érvényes (session cookie) Sütik: A böngészés idején érvényes Sütik lehetővé teszik, hogy a Weboldalon a bejelentkezést követően a Felhasználó felismerhető legyen és a Weboldal számos oldalán könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie (pl. vásárlás). A Weboldal böngészésének végeztével, illetve a böngésző bezárásával ezek a Sütik automatikusan törlődnek az eszközéről.

Állandó (persistent cookie) Sütik: Az állandó Sütik egy adott ideig (érvényességi idejük napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra) maradnak a számítógépén. Lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a Weboldalon tett későbbi látogatás során is. Az érvényességi idő lejártáig a mentett sütik a Felhasználó eszközén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt Felhasználó törölheti ezeket. A Weboldal nem helyez el állandó Sütit, viszont harmadik féltől a lentiek alapján kerül ilyen a Felhasználó eszközére.

Harmadik féltől származó Sütik: A harmadik féltől származó Sütik nem az Adatkezelőtől érkeznek. Ezeket a Sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során, az alábbiak szerint.

Google sütik: A Google Analytics© fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról (úgy mint a Weboldalt látogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók települése, milyen más webhelyről érkezik a Felhasználó, a használt böngészője, operációs rendszere, internet szolgáltatója és az általa éppen használt monitor felbontása, az oldal böngészésének ideje. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a Weboldal fejlesztésére használja Adatkezelő. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra.
Ezen anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google adatvédeli irányelveit a következő oldalakon érheti el:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://policies.google.com/privacy/update?utm_source=pp-email&utm_medium=email&utm_campaign=global&pli=1

A Felhasználó megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a Sütik általi, a Felhasználó Weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő plugint böngészőjébe:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Facebook Sütik: Adatkezelő közösségi oldalának elérését, illetve a Weboldal közösségi oldalon való megosztását és kedvelését megkönnyítő Sütiket a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) hozzáfér. A szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a Facebook Inc. végzi. A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén hozzáfér a Weboldal látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. Ezen adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban. A Facebook Inc. a fenti adatokat a Felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján az érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre.
A Facebook adatkezeléséről a következő oldalon tájékozódhat:
https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Naplófájl bejegyzések: Adatkezelő Weboldalát üzemeltető technikai háttér naplóbejegyzéseket használ. A naplóbejegyzésekben eltárolásra kerülhet az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az internet szolgáltató, dátum bélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, a látogatott oldalak. A tárolt adatok statisztikai és hibakeresési célokat szolgálnak. Az adatok anonim módon kerülnek tárolásra.

Süti adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, szükséges meghatározni a Weboldal Süti adatkezelése körében a következőket:

A Weboldalra jellemző Sütik a bevásárlókosárhoz szükséges Sütik, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.
Az érintettek köre: A Weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a bevásárlókosár nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a Weboldal látogatásának befejezéséig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A Felhasználónak lehetősége van a Sütiket törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a Sütik használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Panaszkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a panaszkezelés körében a következőket:

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
Az érintettek köre: A Weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook oldalakon, és lájkolta a Weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat a Felhasználó. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne a Felhasználónak, a Weboldalon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldal) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonság

Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat, különösen:

Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az Adatkezelő gondoskodik:

Adatkezelő és annak informatikai rendszere védve van többek között:

Adatkezelő az alábbi adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

Az érintettek jogai

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak, a kötelező adatkezelés kivételével történő törlését.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes.

Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben:

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést, beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.